SMC XRC 120-3E hydraulisk fräs

Prix demandé :
Lieu: SUÈDE
Marque:Smc
Modèle:Smc XRC 120-3E hydraulisk fräs
Année de fabrication: 2013
Propriétaires Précédents 1
Certification CE Yes

Hydrauliska rotationsfräs XRC-120-3E med SMP-105 fäste. Fräsen är direktdriven från hydraulmotorn vilket ger upp till 60 % högre effekt jämfört med drivning genom växellåda. Fräsen drivs av bärmaskinens hammarkrets som måste hålla för fräsen minsta angivna tryck och flöde för att utnyttja fräsens fulla kapacitet. Om fräsen kör fast skyddas hydraulmotorn av en dränledning som kopplas direkt till bärmaskinens hydrauloljetank. D.v.s. en separat dränledning för retur till tank behövs. Fräsen är lämplig till att fräsa t.ex. berg, betong, armerad betong, asfalt, kalksten, sandsten samt tjäle och producerar då material i storleksordningen 0-30mm. Fräsen kan utrustas med vattensprinkler system för dammbindning. Lämnade uppgifter och data kommer från våra uppdragsgivare.

Attention : Ce matériel n'est plus disponible - consultez les autres offres de Raboteurs Suèdes »

Avez-vous besoin d'autres services ?